Centar za profesionalnu sertifikaciju menadžera osnovan je sa vizijom da podrži pojedince i organizacije da postanu bolji menadžeri i lideri, steknu međunarodno priznate sertifikate i pomere granice svojih profesionalnih mogućnosti.

Misija Centra

Misija Centra za profesionalnu sertifikaciju menadžera je da, kroz kontinualno usavršavanje usluga i primenu najnaprednijih metoda i znanja iz oblasti menadžmenta i liderstva, omogući menadžerima i organizacijama da ostvare vrhunske rezultate i dostignu nove nivoe profesionalnog razvoja. Vodeće svetske kompanije unapređuju svoje poslovanje ulažući u profesionalni razvoj svojih zaposlenih. Sledeći najbolju praksu, usluge Centra su usmerene na razvoj kapaciteta kompanija putem individualnog usvršavanja zaposlenih.

Ciljevi Centra

Centar teži kontinualnom usavršavanju edukativnih programa i primeni najnaprednijih metoda i znanja iz oblasti menadžmenta i liderstva. Cilj Centra je da je podsticanje razvoja kapaciteta kompanija kroz individualno usavršavanje zaposlenih. Profesionalna sertifikacija je prilagođena menadžerima na različitim nivoima u zavisnosti od njihovog iskustva i daljih aspiracija u karijeri, kako bi mogli da odaberu pravi kurs u zavisnosti od njihove pozicije i profesionalnih ambicija. Ukoliko ste menadžer, CMI sertifikat predstavlja jasan stav o Vašim standardima i odlučnosti da nastavite razvoj Vaših menadžerskih veština. Ukoliko ste poslodavac, to znači da će Vaša organizacija moći da se osloni na naše iskustvo u razvoju najboljih menadžera.

Naš tim

Tim Centra za profesionalnu sertifikaciju menadžera čine profesori Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti strateškog menadžmenta, upravljanja projektima i liderstva. U procesu obuke i sertifikacije polaznika učestvuju i edukatori Chartered Management Institute-a.

Vrednosti Centra

Centar za profesionalnu sertifikaciju menadžera teži da, uz visok nivo profesionalnosti i inovativnosti u radu, omogući polaznicima obuka da usavrše svoja znanja i veštine iz oblasti rukovođenja, motivacije i liderstva, kao i upravljanja projektima odnosno portfoliom projekata. U prijateljskoj radnoj atmosferi koju karakteriše interaktivnost, međusobna saradnja i mentorski rad, predavači Centra posvećeni su isporuci visokokvalitetne edukacije koja je kreirana u skladu sa standardima vodećih svetskih organizacija iz navedenih oblasti. Prateći potrebe tržišta, najsavremenija naučna i stručna dostignuća, kao i specifične potrebe klijenata, Centar kreira edukativne programe koji omogućavaju efikasnu primenu teorijskih znanja u konkretnim situacijama iz prakse.