Odaberite obuku u skladu sa Vašim profesionalnim aspiracijama

Centar za profesionalnu sertifikaciju menadžera daje mogućnost kreiranja programa obuke koji su usklađene sa specifičnim potrebama naručioca. Intenzivne promene na tržištu, razvoj novih tehnologija kao i težnja za kontinuiranim unapređenjem poslovnih rezultata nametnuli su potrebu za stalnim usavršavanjem znanja i veština. Savremene uslove poslovanja karakteriše sve veća potreba za razvojem i unapređenjem takozvanih ljudskih veština, poznatih kao soft skills. Ove veštine uključuju sposobnost vođenja efektivnih sastanaka i upravljanje vremenom, rukovođenje, liderstvo i sposobnost motivisanja članova tima, a neophodne su svakom profesionalcu koji teži da doprinese ostvarenju boljih poslovnih rezultata organizacije te ostvari individualni razvoj i napredak.

Optimalna kombinacija razvoja ljudskih veština uz sticanje ključnih znanja, metoda i tehnika iz oblasti upravljanja projektima, upravljanja promenama u organizaciji kao i strateškom upravljanju performansama, kreira se u skladu sa specifičnim potrebama Vaše organizacije. Na taj način, možete biti sigurni da ćete steći ona znanja i sposobnosti koja su Vam neophodna da unapredite odabrane oblasti poslovanja u kojima ste uočili prostor za napredak.