U savremenom poslovnom okruženju, samo iskustvo nije dovoljno. Profesionalne kvalifikacije su vitalne za svakog ko želi uspeh u svojoj karijeri. Sticanjem CMI sertifikata, možete biti sigurni da ćete postići najviše standarde u svom treningu i razvoju.

O CENTRU

Centar za profesionalnu sertifikaciju menadžera Fakulteta organizacionih nauka – CPCM, je prva organizacija u Srbiji koja pruža međunarodno priznatu profesionalnu edukaciju iz oblasti menadžmenta i liderstva. CPCM je od strane Chartered Management Institute-a dobio status jedinog odobrenog centra u Srbiji, čime je ovlašćen za obuku i izdavanje sertifikata menadžerima na različitim nivoima, u zavisnosti od njihovog profesionalnog iskustva, znanja i karijernih aspiracija.

AKTIVNOSTI CENTRA

Centar za profesionalnu sertifikaciju menadžera – CPCM Vam pruža mogućnost da steknete međunarodno priznate profesionalne sertifikate u oblasti menadžmenta i liderstva. Program treninga koji je trenutno u ponudi obuhvata nivo CMI Level 5 – koji je namenjen menadžerima srednjeg nivoa, i nivo CMI Level 7 – namenjen top menadžerima. Centar takođe organizuje opšte obuke, kao i ciljno orijentisane obuke koje su kreirane u skladu sa specifičnim potrebama naručioca.

ZAŠTO IZABRATI CPCM?

Centar za profesionalnu sertifikaciju menadžera (CPCM) pružanjem specijalističkih teorijskih i praktičnih znanja sa naglaskom na razvoju ličnih i profesionalnih osobina menadžera, omogućava kako pojedincima, tako i organizacijama, da ostvare vrhunske rezultate i dostignu nove nivoe profesionalnog razvoja. Kroz svoj rad, Centar ima za cilj da podrži pojedince i organizacije da postanu bolji menadžeri i lideri, steknu međunarodno priznate sertifikate i unaprede svoje profesionalne veštine i znanja.

AKTIVNOSTI CENTRA

CMI SERTIFIKACIJA

Ostvarite vrhunske rezultate i dostignite nove nivoe profesionalnog razvoja.

OPŠTE OBUKE

Pomerite granice svojih profesionalnih mogućnosti.

CILJNO ORIJENTISANE OBUKE

Odaberite obuku u skladu sa Vašim profesionalnim aspiracijama ili specifičnim potrebama organizacije.

KONSULTUJTE NAS

Konsultujte nas i odaberite obuku koja će Vam obezbediti karijerni napredak.

UTISCI SERTIFIKOVANIH MENADŽERA